febrero 3, 2017

Voluntariado

O voluntariado é aquela actividade que se realiza de maneira altruísta e solidaria poñendo a enerxía, os coñecementos e as ganas ao servizo de quen máis […]