Accesibilidade  e Supresión De Barreiras

Leváronse a cabo distintas accións en materia de promoción da accesibilidade, así como asesoramentos relacionados coa mesma.

Servizo  De  Asesoramento  En  Materia  De  Accesibilidade:

A área de Accesibilidade e Sensibilización pretende coordinar e potenciar ás labores das entidades pertencentes á Federación unificando actuacións no eido da supresión de barreiras arquitectónicas

  • Área de Consultoría
  • Área de Auditoría

O labor de auditoría consiste na visita a edificios ou entornos, examinando os parámetros de accesibilidade esixibles conforme a un formulario-tipo baseado no Decreto 35/2000, que regula o código de accesibilidade en Galicia.

Este servicio de auditoría préstase tanto a institucións públicas como a entidades privadas.