Trátase poñer en valor o asociacionismo como mecanismo de conquista das maiores cotas de benestar das persoas con discapacidade na provincia de Lugo, así como dar resposta na medida dio posible ás súas necesidades.

Para a Federación é un dos obxectivos básicos, dado que con elo, fomentamos que as persoas con discapacidade podan participar en igualdade, independentemente do lugar en onde residan.

Fíxose unha labor de coordinación e potenciación do movemento asociativo, tentando acadar o máximo grao de integración das persoas con discapacidade con especial incidencia nas areas rurais.

Dentro deste apartado fixéronse as seguintes actuacións:

Fomento e Potenciación do Asociacionismo

Xornadas Informativas

Apoio e Asesoramento ás Entidades Membro

 • Información ós/ás usuarios/as participantes nas actividades.
 • Reparto de materiais impresos (trípticos informativos).
 • Información das actividades nas zonas de influencia.
 • Reunións con políticos e profesionais dos Concellos.
 • Charlas Informativas con persoas con discapacidade e ás súas familias.
 • Difusión nos Medios de Comunicación.
 • Outras actividades divulgativas, máis puntuais.
 • Xornadas Informativas
 • Reunión con Responsables Municipais
 • Reunión con técnicos Municipais
 • Reunión con Outros Oraganismos
 • Participación en Xornadas e Foros
 • Colaboración con Outras Entidades
 • Colaboración coas Nosas Entidades
 • Colaboración cos Partidos Políticos
 • Participación nos Grupos de Desenvolvemento Rural
 • Participación en Medios de Comunicación
 • Apoio e Asesoramenteo ás Entidades Membro
 • Información ás entidades membro das distintas convocatorias de subvencións.
 • Apoio e asesoramento na elaboración de proxectos e xustificación dos mesmos.
 • Participación nas Asembleas das asociacións membro.
 • Colaboración na negociación coas distintas Administracións e Entidades.