• A Formación Regrada
  GRADUADO ESCOLAR Á hora de atopar un emprego é esencial certificar un certo grado de escolarización. O nivel máis básico que temos é o Graduado Escolar, […]
 • FP Desempregadas: AFD
  As accións formativas preferentemente dirixidas hacia as persoas en situación de desemprego (AFD) son iniciativas de cualificación por e para o emprego, ofrecendo a posibilidade de melloralo […]
 • Certificados de Profesionalidade
  Os certificados de profesionalidade acreditan o conxunto de competencias ou habilidades profesionais que te habilitan para exercer un traballo recoñecido como tal no mercado laboral e […]
 • Formación Continua
  A formación continua engloba toda actividade de aprendizaxe que se realiza ao longo da vida dunha persoa e ten por obxectivo mellorar os coñecementos, as competencias […]