• Tipos de Contrato
      Existen diferentes tipos de contratos que están adaptados segundo as túas características, tanto os teus estudios, se tes ou non recoñecida unha discapacidade, a duración […]
  • Bonificación á Contratación
    O Servicio Público de Emprego (SEPE) publica o cadro de bonificacións e reducións que están actualmente vixentes para apoiar a contratación de traballadores e traballadoras por […]
  • Prevención de Riscos en Persoas con Diversidade Funcional
    A prevención de riscos laborais en persoas con diversidade funcional ven recollida na Lei 31/1995 no seu artigo 25: “Protección de traballadores especialmente sensibles a determinados […]