POLA AUTO XESTIÓN E A

AUTONOMÍA PERSOAL

Tamdemteam

 

Web que ofrece asesoramento e formación para o desarroio satisfatorio da sexualidade en persoas con diversidade funcional, intelectual e mental

Quérote Máis

 

Quérote+ son centros que prestan servizos de información e asesoramento aos galegos e galegas nas áreas nas que se poida aportar un maior entendemento social e se facilite o crecemento persoal, como pode ser a sexualidade

Dedaleira

 

Trátase dun servizo ofertado por COGAMI e ACADAR para a atención sexolóxica a persoas con discapacidade. A súa labor consiste sobre todo en informar, orientar, asesorar, intervir e formar ás persoas, familias e profesionais pra dar resposta ás necesidades sexuais como persoa cunha discapacidade determinada.