POLA AUTO XESTIÓN E A

AUTONOMÍA PERSOAL

Consumo

Organización de Consumidores e Usuarios

 
Páxina web da Organización de Consumidores e Usuarios. Asociación sen ánimo de lucro que promove os intereses dos consumidores e axúdaos a facer valer os seus dereitos. Compara produtos e servicios, axuda a reclamar e mobilízase en defensa dos dereitos dos consumidores

Economía solidaria

 
Portal da economía solidaria. O consumo responsable comeza por facerse preguntas e decidir, de maneira informada, sobre aquelo que consumimos. ¿Necesítoo? ¿Podo pedilo? ¿Como está feito?…

Comparador de ofertas de enerxía

 
 
Éste comparador permite consultar as ofertas de gas natural e ofertas de electricidade, con e sen discriminación horaria.
 

Reciclaxe

Ecoembes

 
 
Páxina web de Ecoembes, unha organización sen ánimo de lucro que coida o medioambiente a través do reciclaxe e do ecodiseño. Fan posible que os envases de plástico, briks, latas, cartón e papel poidan ter unha segunda vida. Na páxina podes atopar todo tipo de información sobre como reciclar, cal é o proceso, dudas, ofertas de emprego…

Reciclaxe

 
Páxina de información sobre o reciclaxe e sostenibilidade ambiental

Medidas de aforro

 
Páxina onde atopamos medidas de aforro no fogar en relación ao consumo de enerxía

COREGAL

 
Foi o primeiro centro especial de emprego que se especializou na recollida de papel e cartón. Hoxe en día céntrase na xestión de todo tipo de residuos, sendo a maior empresa de COGAMI. Traballan para acadar a máxima redución, reutilización, reciclaxe e valorización de todos os teus residuos
 

Medioambiente

Buscador Ecosia

 
Trátase dun buscador que utiliza os beneficios que obtén das diferentes buscas dos usuarios pra prantar árbores en todo o mundo e desa maneira favorecer o mediambiente.

Ecoloxía verde

 

Blog sobre medioambiente e ecoloxía. Aquí podemos atopar todo tipo de información interesante sobre biodiversiade, contaminación, ecosistemas, cambio climático…entre outras moitas cousas.