febrero 9, 2017

Inserción Laboral das Persoas con Discapacidade

Cando falamos de dispacidade é importante ter claro dito concepto para comprendelo mellor e favorecer a inclusión e inserción sociolaboral das persoas con discapacidade. Seguindo o […]