Asociación de Persoas con Discapacidade da Mariña Lucense “A Mariña-Cogami”.
Centro de Servizos Sociais
Praciña Pancho Maseda, 2 – 27700 Ribadeo
Tfno./Fax: 982 130 289
e-mail: amarina@cogami.gal
Facebook

Asociación Agora
Rúa Carud, 142 – Baixo – 27400 Monforte de Lemos
Tfno./Fax: 982 410 289 Tel. 982 41 02 89
e-mail: agora@cogami.gal
Facebook
Instagram
web: https://asociacionagora.gal/ 

 

Auxilia Monforte
Ronda Mª Emilia Casas Baamonde (Edif.Multiusos) local 8 – 27400 – Monforte de Lemos

Tlf/Fax: 982 400 620
e-mail: monforte@auxilia.es
Facebook
Blog: www.auxiliamonforte.blogspot.com.es

 

Asociación Galega de Hemofilia «Agadhemo
Rúa da Luz, 4 – 27002 Lugo
tfno: 661 558 420 / Fax: 981 113 545
e-mail: asogalicia@hemofiliagalicia.com
Facebook
Twitter
web: http://www.hemofiliagalicia.com/

 

Asociación para aloita contra as enfermidades renais de Lugo «Alcer Lugo»
Avda. Infanta Elena, 11 – Casa “Clara Campoamor” – Local 5-7 – 27003 Lugo
Tfno./Fax: 982 243 231
e-mail:
alcerlugo@cogami.gal
alcerlugo@gmail.com
Facebook
web:
http://alcerlugo.org/

Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia «ACADAR»
Rúa da Luz, 4 – 27002 Lugo
Tfno.: 674 073 092
e-mail:
 info@acadar.org
Facebook
web:
http://acadar.org/

Asociación Galega de Fibrosi Quística «AGFQ»
Avda. Arteijo, 85 – 15007 A Coruña
Tfno.: 981 240 867 / 650 404 526
e-mail:
fqgalicia@fqgalicia.org
tsvigo@fqgalicia.org
Facebook
Twitter
web:
https://www.fqgalicia.org 

 

Asociación Galega de Afectados por Tasplante Medulares «Asotrame» 
Rúa Catro Camiños, s/n – 15570 Narón (A Coruña)
Tfno.: 698 130 684 / 686 876 865 / 604 021 248
e-mail:
info@asotrame.com
Facebook
Twitter
web:
https://asotrame.com

Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venoso Corónica e outras Patoloxías Vasculares Periféricas «AGL»
Avda. López Ballesteros, 4, Oficina 4 – 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Tfno.: 986 505 443 / 630 024 428
e-mail:
info@linfedemagalicia.com
Facebook
Twitter
web:
https://www.linfedemagalicia.com

 

Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple «Alucem»
Avda. Infanta Elena, 11–Casa “Clara Campoamor” – Local 9 – 27003 Lugo
Tfno.: 986 505 443 / 630 024 428
e-mail:
lugoalucem@gmail.com
Facebook
Twitter
web:
https://www.cogami.gal/es_ES/entidades-miembro/asociaciones-miembro-indirecto-de-cogami/alucem