febrero 13, 2017

Bonificación á Contratación

O Servicio Público de Emprego (SEPE) publica o cadro de bonificacións e reducións que están actualmente vixentes para apoiar a contratación de traballadores e traballadoras por […]
febrero 9, 2017

Prevención de Riscos en Persoas con Diversidade Funcional

A prevención de riscos laborais en persoas con diversidade funcional ven recollida na Lei 31/1995 no seu artigo 25: “Protección de traballadores especialmente sensibles a determinados […]