febrero 9, 2017

Prevención de Riscos en Persoas con Diversidade Funcional

A prevención de riscos laborais en persoas con diversidade funcional ven recollida na Lei 31/1995 no seu artigo 25: “Protección de traballadores especialmente sensibles a determinados […]