Prevención de Riscos en Persoas con Diversidade Funcional
febrero 9, 2017
Financiación do Emprendemento
febrero 9, 2017

Elaboración do Curriculum

Un currículo é un conxunto de méritos, tales como os estudos e traballos realizados, os títulos académicos, a experiencia profesional e outros datos particulares dunha persoa.

Antes da súa elaboración débese coñecer e reflexionar a cerca de un mesmo, que posto de traballo busca e as aptitudes máis destacables.

Debemos partir de que o obxectivo principal do curriculum vitae é concertar unha entrevista de traballo polo que debemos encamiñar os nosos esforzos a redactalo de forma que chame a atención da empresa.

Un paso previo a súa redacción é necesario reunir unha serie de documentos:

  • Titulacións: data, lugar de realización e nº de horas ou créditos
  • Experiencia: data e nome das empresas
  • Prácticas: lugar, duración e actividades desempeñadas

Tres puntos esenciais para respostar a un anuncio:

  • Empresa
  • Tipo de posto de traballo
  • As cualidades demandadas

En canto a empresa, debemos coñecer as súas actividades, localización, tamaño e tarefas que leva a cabo para potenciar á hora de redactar o teu curriculum o que a empresa valora para o posto de traballo.

No caso do posto, debemos coñecer as responsabilidades do mesmo, o traballo a desempeñar si se emprega algún tipo de ferramenta ou instrumento concreto e si é un traballo individual ou colectivo.

Con respecto as cualidades, referímonos a formación académica, experiencia laboral e outros aspectos desexables como dispoñibilidade para viaxar e vehículo propio.

Por tanto é moi importante adaptar o teu currículo ó tipo de oferta de traballo que se solicita renovando e adaptando o curriculum a cada demanda.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *