Hello world!
enero 20, 2017
Consellos para a Entrevista de Traballo
febrero 3, 2017

Preparando a Entrevista. Que teño que saber?

A entrevista persoal é a parte fundamental do proceso de búsqueda de emprego. É a nosa maior baza posto que é onde se decide se nos escollen para o posto de traballo ou temos que seguir na nosa procura.

Antes de nada deberíamos ter claro que tipo de entrevistas nos poden realizar:

  1. Entrevista directa ou dirixida:

Neste tipo, a persoa que entrevista fai preguntas concretas e pechadas para que as respondamos.

  1. Entrevista aberta ou non  dirixida:

Neste tipo fanse poucas preguntas e déixase falar a persoa entrevistada, para que sexa ela a que nos facilite a información e leve máis o peso da entrevista, por así dicilo.

  1. Entrevista mixta ou semidirixida:

Nesta entrevista é común que se realicen preguntas  de tipo directo e indirecto. É dicir, é unha mestura das dúas anteriores.

  1. Entrevista de tensión:

Esta entrevista non é moi común. Consiste en facer preguntas de maneira agresiva para observar como se actúa ante a presión.

Que tipos de empresas soen empregar a entrevista de persoal como método de selección?

Cando xorde un posto vacante na empresa privada abren un proceso de selección baseado na entrevista para coñecer persoalmente as persoas candidatas e valorar a súa aptitude para o posto. Esta entrevista poderá ser realizada polo Departamento de RR.HH., consultoras, ETT, etc.

Superado un primeiro proceso de selección externo, o normal é que sexa preciso realizar unha segunda ou terceira entrevista xa levada a cabo pola Dirección de RR.HH., xefatura de persoal, persoal técnico ou a directivo da empresa.

É habitual que as grandes empresas leven a cabo procesos de selección masivos,  e pode haber casos nos que a empresa pública realice entrevistas persoais aínda que con menos frecuencia.

 

Aspectos tratados na entrevista de traballo.

A entrevista  desenvólvese en varias fases:

  • Comezo: A persoa candidata é recibida polo persoal entrevistador. Neste punto é importante deixar que quen nos estea a entrevistar comece coas preguntas e presente a empresa explicando os detalles do posto de traballo.
  • Desenvolvemento: O persoal entrevistador comezará a rolda de preguntas persoais e profesionais, máis ou menos extensas, numerosas e/ou profundas. Hai que ter en conta que en todo momento se está avaliando a quen se presenta ao posto.

 

Os temas sobre os que nos van preguntar poden ser desde datos persoais a cuestións  sociais: influencias, relacións, actividades, cambios de residencia, medios socioeconómicos, oportunidades ou dificultades vividas, tempo de traballo, etc.

Posteriormente quen entrevista pasará a indagar no historial formativo realizando preguntas sobre:  os estudos, proxectos futuros, motivacións, intereses, obxectivos, problemas atopados.

Para rematar pódese facer algunha pregunta sobre aficcións e intereses, tempo libre, actividades de ocio e calquera outro dato de interese para o posto.

É lícito que o persoal entrevistador formule cuestións persoais sempre e cando a persoa candidata non se sinta violentada.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *