febrero 9, 2017

Financiación do Emprendemento

Unha vez se ten clara unha idea de negocio, a parte da financiación é un requisito indispensable para poder levala adiante. Cando falamos de financiación podemos […]
febrero 9, 2017

Elaboración do Curriculum

Un currículo é un conxunto de méritos, tales como os estudos e traballos realizados, os títulos académicos, a experiencia profesional e outros datos particulares dunha persoa. […]
febrero 9, 2017

Prevención de Riscos en Persoas con Diversidade Funcional

A prevención de riscos laborais en persoas con diversidade funcional ven recollida na Lei 31/1995 no seu artigo 25: “Protección de traballadores especialmente sensibles a determinados […]
febrero 9, 2017

Inserción Laboral das Persoas con Discapacidade

Cando falamos de dispacidade é importante ter claro dito concepto para comprendelo mellor e favorecer a inclusión e inserción sociolaboral das persoas con discapacidade. Seguindo o […]