febrero 14, 2017

Probas de Selección

  As probas de selección laborais son información engadida á hora da selección do persoal a maiores do currículum vitae que lle serven ao persoal entrevistador […]