febrero 9, 2017

Elaboración do Curriculum

Un currículo é un conxunto de méritos, tales como os estudos e traballos realizados, os títulos académicos, a experiencia profesional e outros datos particulares dunha persoa. […]