Trámites para o Emprendemento
febrero 7, 2017
Autocandidatura
febrero 7, 2017

Busca Activa e Pasiva de Emprego

A búsqueda pasiva de emprego:

As persoas desempregadas buscan ofertas, revisan a prensa, apúntanse ao INEM (Agora SEPE) nas oficinas de emprego, consultan boletíns oficiais, buscan en bolsas de emprego en internet e incluso envían o currículo ás empresas, pero sen ter en conta quen llo envían, e sen información previa sobre as empresas.Sen unha avaliación da busca realizada.

Que implica?

Esperar a que cheguen as ofertas.

Óptase por ela por comodidade ou falta de organización.

Convértenos en persoas dependentes. Se non hai ofertas, non hai emprego.

Que necesitas?

Un teléfono e un computador

Os CV de sempre

Que podes esperar?

Pouco ou nada. Que se acorden de min por casualidade.

A sorte, o azar.

Que pase a crise.

A búsqueda activa de emprego:

É unha cousa moi simple xa que é a persoa a que busca traballo sendo seu propio motor de búsqueda. E dicir, que sexa autónoma a hora de desenvolverse para buscar emprego: que adquira, desenvolva é poña en marcha as ferramentas máis adecuadas (un bo currículo , carta de presentación, perfeccione as súas habilidades sociais, enfocadas a unha boa entrevista de traballo, etc.), para una búsqueda de emprego efectiva.Considerase que buscar traballo é un traballo en si mesmo.

Cando fas unha busca activa de emprego?

 • Se Presentaches o currículo polo menos a tres empresas diferentes por semana.
 • Se tiveches polo menos unha entrevista de traballo mensual.
 • Se te inscribiches como mínimo nas axencias de colocacións e nas ETT.
 • Se te inscribiches en portais de emprego públicos ou privados.
 • Si presentaches a túa candidatura polo menos nunha oferta de traballo xestionada polo SEPE.

Como realizar unha boa búsqueda activa ?

 • Fai un chequeo persoal é establece o teu obxectivo profesional
 • Busca a empresa que máis che interesa, que mellor se adapta ao teu perfil
 • Redacta un bo currículo e carta de presentación personalizada, dirixida a empresa na que vamos inscribirnos.
 • Ten sempre novos coñecementos é habilidades
 • Realizar un auto-análise do seu perfil dos postos e empresas nos que estamos interesados
 • Fórmate e recíclate profesionalmente
 • Esforzarse por ter unha boa rede de contactos.(Boca a boca)
 • Vai a empresas, ETT´s , axencias de colocación, etc…
 • Realiza visitas a empresas é planifica un calendario de busca de emprego
 • Practica o Elevator Pitch
 • Fai una autoevaluación despois das entrevistas.

¿Cómo acreditamos a búsqueda activa de emprego?

A búsqueda activa de emprego deberá acreditarse para acollerse a determinadas axudas, e para facelo, xunto coa solicitude existen determinados formularios e impresos oficiais.

Para poder demostrar as accións que facemos na declaración de búsqueda activa de emprego deberemos achegar polo menos os seguintes xustificantes:

 • Ao presentar un currículo en internet facilitásenos unha copia que deberemos gardar para posteriormente xustificar esa acción. Si optamos por entregalo persoalmente, deberá pedirse na empresa á que fomos.Se temos unha entrevista de traballo, pódese solicitar un xustificante de asistencia.

 

 • Os portais de emprego facilitan unha copia do rexistro cando nos damos de alta. Tamén son facilitados polas diferentes axencias de colocación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *