marzo 14, 2017

A Formación Regrada

GRADUADO ESCOLAR Á hora de atopar un emprego é esencial certificar un certo grado de escolarización. O nivel máis básico que temos é o Graduado Escolar, […]
febrero 13, 2017

FP Desempregadas: AFD

As accións formativas preferentemente dirixidas hacia as persoas en situación de desemprego (AFD) son iniciativas de cualificación por e para o emprego, ofrecendo a posibilidade de melloralo […]
febrero 7, 2017

Certificados de Profesionalidade

Os certificados de profesionalidade acreditan o conxunto de competencias ou habilidades profesionais que te habilitan para exercer un traballo recoñecido como tal no mercado laboral e […]
febrero 4, 2017

Formación Continua

A formación continua engloba toda actividade de aprendizaxe que se realiza ao longo da vida dunha persoa e ten por obxectivo mellorar os coñecementos, as competencias […]